MEXBETON
۲۲
اردیبهشت

اجرای بتن اکسپوز

امروزه بتن نما اغلب به عنوان پنل های پیش ساخته در کارخانه های تولید بتن اکسپوز و با توجه به درخواست مشتری و طرح مورد نظر مهندسان سازه ساخته می شوند. در انتها هم پنل های ساخته شده برای نصب به محل پروژه فرستاده می شود. در کل دو روش برای اجرای بتن اکسپوز وجود دارد. تفاوت اجرای این دو روش نحوه قالب بندی بتن اکسپوز است.

روش اول: روش قالبی

اگر در پروژه ای از بتن نما برای پوشش سطح نمای آن استفاده شود که دارای سطحی گسترده و وسیع باشد، به جای به کار گیری پنل های پیش ساخته، در محل قالب بندی های لازم صورت گرفته و بتن ریزی می شود. در این روش الگوی اصلی سطح مورد پوشش، توسط مهندسین معمار و سازه مشخص شده و سپس قالب های مناسب تهیه شده و قالب گذاری می شوند. قبل از این که بتن ریزی صورت گیرد، قالب ها بسته می شوند و فشار اعمالی به هر کدام از آن ها، توسط مهندسین محاسبه شده و با توجه به حجم بتنی که باید تحمل کند، عملیات استحکام و پشتیبانی از سازه صورت گرفته و در انتها بتن ریزی انجام می شود.

 

طرح قالب های بتن و یا قالب های آماده بایستی دارای ویژگی های زیر باشد:

 • استحکام کافی برای نگهداری بتن را داشته باشد.
 • در اثر فشارهای وارده مقاوم باشد.
 • هنگام بتن ریزی از فرم اصلی خارج نشده و اصطلاحا شکم ندهد.

 

MEXBETON
اجرای بتن اکسپوز

روش دوم: روش پلکانی

در این روش بتن اکسپوز در مراحل مختلفی به صورت پلکانی ایجاد می شود. به عبارت دیگر طرح کلی به قسمت های مختلفی تقسیم می شود و از قسمتهای پایینی بتن ریزی انجام می شود و پس از خشک شدن بتن، قالب جدا می گردد و به قسمت بالاتر منتقل می شود تا بتن ریزی انجام شود. به همین صورت ادامه سطح با بتن اکسپوز، پوشانده می شود.

از مزایای استفاده از این روش قالب بندی که معمولا برای دیوار های بلند استفاده می شود، این است که به تعداد دفعات بیشتری می توان از قالب استفاده کرد و سرعت عمل آن نیز بیشتر می باشد. در نخستین مرتبه استفاده از این قالب دو دیواره قالب با تکیه به پا خور بتنی (رامکا) به صورت معکوس قرار می گیرد. پس از اینکه بتن ریزی انجام شد و بتن سخت شد، قسمت های داخلی قالب را تا حد نهایی بتن ریزی شده بالا می برند و پس از محکم کردن آن، بخش دوم بتن ریزی دیوار را به همین ترتیب و تا پایان کار ادامه می دهند.

MEXBETON
اجرای بتن اکسپوز

 

شرایط اجرای بتن اکسپوز :

 • باید از قالب های نو و سالم استفاده شود.
 • قالب ها بایستی تراز و شاغول باشند.
 • قالب ها به وسیله بولت و رامکا به شیوه ای مناسب مهار شوند.
 • از طرح اختلاط مناسب استفاده شود.
 • قالب ها به طور کامل درز بندی شوند.
 • از افزودنی های بتن خود متراکم و یا فوق روان کننده نسل سوم استفاده شود.
 • برای قالب ها از روغن مناسب استفاده شود.
 • برای خروج حباب های هوا به خصوص در مجاورت قالب از ویبره مناسب استفاده شود.